Zakłada 300 zł podwyżki dla pracowników przypisanych do VIII kategorii zaszeregowania, będzie to dotyczyć zarówno osób pracujących w urzędach, jak i w jednostkach podległych gminie, czyli również w szkołach. Obcięte natomiast zostaną pensje naczelników i doradców.
– Akceptujemy te zmiany i niezwłocznie skierujemy dokument na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu – zapowiada Marek Wójcik, wiceminister administracji i cyfryzacji.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan  z dnia 11 lutego 2015 r.

Podwyżki dla nauczycieli będą negocjowane w marcu>>