Więcej pieniędzy na edukację prozdrowotną

Ok. 140 mln zł w tym roku trafi na realizację celów Narodowego Programu Zdrowia, m.in. na promocję aktywności fizycznej. Ponad 50 proc. Polaków nie podejmuje żadnej aktywności mówi Witold Bańka,...

17.06.2016

Maleje bezrobocie wśród młodych

Pojawia się coraz więcej ofert pracy dla dwudziestolatków. Bezrobocie w tej grupie wiekowej jest coraz mniejsze - informuje Rzeczpospolita.

17.06.2016

CKE ogłosiła wyniki egzaminu gimnazjalnego

Uczniowie III klas gimnazjów, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 69 proc. punktów możliwych do otrzymania,...

17.06.2016

Nowe wymagania sanitarne dla obozów harcerskich

Zakaz mycia się w naturalnych zbiornikach wodnych, budowanie oddzielnych latryn dla chłopców i dziewcząt, obieranie warzyw w dniu spożycia, nieużywanie naczyń z uszkodzoną emalią - to niektóre z...

16.06.2016

Cyfryzacja szkół jednym z priorytetów MEN

Ministerstwa edukacji narodowej oraz cyfryzacji podejmują intensywne działania zmierzające do unowocześnienia polskich szkół zapewniły w środę szefowe obu resortów. Planowane są m.in. zakupy sprzętu,...

15.06.2016