Sejm wyraził uznanie dla nauczycieli polonijnych

Sejm przyjął w czwartek przez aklamację uchwałę w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym. Doceniając ich szczególne zasługi Sejm określił nauczycieli polonijnych jako ambasadorów...

06.10.2016

MEN uruchomi specjalną sieć szkolną

Za dwa lata wszystkie szkoły mają mieć dostęp do szybkiego internetu. Współpracę pomiędzy placówkami ułatwić ma natomiast budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

06.10.2016

Rzecznicy: wciąż zbyt dużo nierówności w edukacji

Skala nierówności w edukacji jest zbyt duża, szczególnie dotykając dzieci ubogich, należących do mniejszości etnicznych i z niepełnosprawnościami - takie stanowisko wyrazili członkowie Europejskiej...

05.10.2016

W Podkarpackiem powstanie strategia rozwoju edukacji

Na Podkarpaciu opracowana zostanie strategia rozwoju edukacji do 2020 roku. Dokument ma przygotować takie rozwiązania, które lepiej dopasują system edukacji w regionie do potrzeb rynku pracy; gotowy...

05.10.2016

Kadra naukowa też krytykuje reformę oświaty

Reforma jest wprowadzana zbyt szybko. MEN może zaprzepaścić najważniejsze idee wypracowane po upadku komunizmu - obawiają się nauczyciele akademiccy zajmujący się dydaktyką polonistyczną.

05.10.2016

ZNP: w przyszłym tygodniu pikiety przeciwko reformie

Protesty przeciwko wprowadzaniu reformy systemu oświaty zorganizuje we wszystkich miastach wojewódzkich Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pikiety mają się odbyć w poniedziałek 10 października, przed...

05.10.2016