Minimalne wynagrodzenia wzrosną o ok. 1,3 proc. Zwiększenie kwot określonych w rozporządzeniu to efekt podwyższenia kwoty bazowej służącej do ustalania wysokości nauczycielskich wynagrodzeń. W ustawie budżetowej na 2017 r. wynosi ona: 2.752,92 zł (w latach 2012-2017 r. wynosiła: 2.717,59).

Według Karty Nauczyciela (art. 30 KN) podwyższenie wynagrodzeń następuje w ciągu trzech miesięcy od opublikownia ustawy budżetowej. Nauczyciele otrzymają też wyrównanie za okres od 1 stycznia 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli wyższe w 2018 r.>>

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego tytuł zawodowy magistra wyniesie: 
- dla nauczyciela stażysty - 2.294 (wcześniej: 2.265 zł);
- dla nauczyciela kontraktowego: 2.361 zł (wcześniej:
2.331 zł);
- dla nauczyciela mianowanego:
2.681(wcześniej: 2.647 zł);
- dla nauczyciela dyplomowanego:

3.149 zł (wcześniej: 3.109 zł).
Minister edukacji zwiększenie nauczycielskich pensji w 2017 r. nazwała waloryzacją i zapowiedziała, że niedługo prowadzone będą rozmowy na temat harmonogramu podwyżek pensji pedagogów.

Nauczyciele zmuszani do pracy za darmo?>>
 

Pełna tabela minimalnych wynagrodzeń nauczycieli w 2017 r. :

Zmiany wprowadzi nowelizacja rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.