Zawarcie umowy dożywocia nie zwalnia z PIT

Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT,...

14.03.2014

Podwykonawca musi wiedzieć, że kiedyś pieniądze otrzyma

Zamówienia publiczne

Generalny wykonawca nie może ustalić z podwykonawcą, że zapłaci mu dopiero wówczas, gdy sam otrzyma pieniądze od inwestora. Chyba, że wprowadzi dodatkowo konkretny termin zapłaty orzekł łódzki Sąd...

14.03.2014

ETS: członek rodziny obywatela UE ma prawo do pobytu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości we wczorajszych dwóch wyrokach wyjaśnił zasady dotyczące prawa pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii w państwie członkowskim...

13.03.2014

WSA: trzeba respektować wolność wyznania

Kolejne sprawy z sądów administracyjnych wracają do Generalnego Inspektora Ochrony Danych z nakazem wydania właściwej decyzji o wykreśleniu osób z ksiąg chrztu.

13.03.2014