System orzekania KIO ws. przetargów IT jest nieefektywny

Zamówienia publiczne

Z analizy niemal 4 tysięcy wyroków wydanych w latach 2013-2015 przez KIO, wyselekcjonowano 346 orzeczeń, które zostały wydane w istotnych postępowaniach informatycznych. Z badania jasno wynika, że...

12.04.2016

SN: bezskuteczne wypowiedzenie umowy z działkowcem

Wniesienie przez działkowca powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa do działki z upływem terminu wypowiedzenia - tak stanowi...

08.04.2016

PIT: spółka skutecznie zapłaci zaliczkę wspólnika

Zapłata zaliczki wspólnika na PIT, z rachunku spółki komandytowej, której jest on wspólnikiem, spowoduje skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, o ile...

08.04.2016