Umowy o zamówienie nie można zmieniać w sposób istotny

Zamówienia publiczne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał utrwalone stanowisko, zgodnie z którym zakazuje się wprowadzenia istotnych zmian do udzielenia zamówienia - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

22.09.2016

Przekąski dla informatyków można rozliczyć w kosztach

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników, które przyczyniają się do poprawy atmosfery w miejscu pracy, a w konsekwencji do zwiększenia wydajności pracy, można zaliczać w ciężar kosztów...

21.09.2016

Prawo do kwartalnego rozliczenia VAT nie wygasa

Podatnik, który nie złożył w terminie aktualizacji VAT-R, nie utracił możliwości kwartalnego rozliczenia podatku od towarów i usług- wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji...

21.09.2016

Pozorność czynności prowadzi do odrzucenia oferty

Zamówienia publiczne

Czy przy badaniu ofert zamawiający może mieć do czynienia z ich pozornością? Pytanie niecodzienne. Czy można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której wykonawca lub wykonawcy dokonują pozornych...

20.09.2016

WSA: nie można wnieść dwóch skarg na tę samą uchwałę

Samorząd terytorialny

Jedna osoba nie może wnieść dwóch skarg na tę samą uchwałę. O tym, która ze spraw została wszczęta wcześniej, decyduje nie data ich zarejestrowania w sądzie administracyjnym, lecz data wniesienia...

20.09.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski