Sprawa dotyczyła prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej poniesienie wydatków inwestycyjnych przed rejestracją spółki. Chodziło o aptekę, która prowadzi działalność w formie spółki komandytowej. Spółka została zarejestrowana w KRS w lutym 2013 r. jednak wspólnik dokonał zakupu używanego specjalistycznego sprzętu i wyposażenia apteki już w grudniu 2012 r. W związku z tym, że nie zdążono założyć jeszcze firmy, faktura została wystawiona na wspólnika. Wspólnik w całości przekazał zakupiony sprzęt do założonej przez siebie spółki.

Spółka zapytała fiskusa czy faktura dokumentująca poniesione wydatki inwestycyjne na rzecz spółki (jeszcze niezarejestrowanej), w związku z tym wystawionej na wspólnika, a nie spółkę, stoi na przeszkodzie realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z dokonanymi wydatkami inwestycyjnymi przez spółkę.

Spółka uznał, że ma takie prawo. Faktura dokumentująca zakup mebli została ujęta w rejestrze VAT po zarejestrowaniu spółki, jako podatnika VAT czynnego i wpisana w deklaracji VAT-7K. Spółka uznała, że w sytuacji, gdy wspólnicy spółki przed jej rejestracją oraz identyfikacją do celów podatku VAT dokonali inwestycji niezbędnych do prowadzenia apteki przez ich spółkę, wspólników tych można uważać za podatników dla potrzeb VAT, a zatem co do zasady mogą oni dochodzić prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fiskus się nie zgodził. Organ wskazał, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem przez przyszłych wspólników spółki przed jej rejestracją specjalistycznego sprzętu i wyposażenia apteki, ponieważ faktura dokumentująca nabycie tych towarów jest wystawiona na inny podmiot, tj. wspólnika spółki.

Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA. Zdaniem sądu kasacyjnego w rozpoznawanej sprawie rację ma fiskus. Sąd podkreślił, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem przez przyszłych wspólników spółki przed jej rejestracją specjalistycznego sprzętu i wyposażenia apteki, ponieważ faktura dokumentująca nabycie tych towarów jest wystawiona na inny podmiot, tj. wspólnika spółki.

Wyrok NSA z 8.06.2017 r., sygn. I FSK 1830/15

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów