Wyzwania dla handlu elektronicznego

Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki dla handlu i biznesu elektronicznego oraz usuwać bariery blokujące rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce - powiedział wiceminister Dariusz Bodgan, podczas...

21.05.2008

Lepsze regulacje to mniej regulacji

Do 2010 r. zmniejszymy o 25 proc. obciążenia administracyjne w Polsce. Polepszy to warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Będziemy poprawiać istniejące regulacje, a tam gdzie są one zbędne -...

15.05.2008

MG współfinansuje pilotażowe programy PPP

Obecnie trwają prace nad poprawieniem ustawy o PPP, która nie przynosi zakładanych rezultatów. Nowelizacja może być przyjęta przez rząd już w czerwcu br. - powiedział wiceminister gospodarki Rafał...

14.05.2008

Minister nauki i szkolnictwa wyższego o reformie nauki

Założenia reformy systemu nauki i systemu szkolnictwa wyższego są zestawem propozycji, które zostaną poddane dyskusji ze środowiskiem naukowym - zapowiedziała w poniedziałek w Krakowie minister nauki...

13.05.2008

Doktor G. nie zamordował, ale pracować nie może

Doktor Mirosław G. oskarżony publicznie przez byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro a potem oficjalnie przez zwykłego prokuratora o zamordowanie człowieka, został oczyszczony z tego...

12.05.2008

Najlepszy z prawników

Półfinał tegorocznej edycji rozstrzygnie się 9 maja, a dzień później zwycięzca otrzyma prestiżowy tytuł "Najlepszego wśród Najlepszych", który stanowi ważny element curriculum vitae, zwiększając...

09.05.2008

Gorset przepisów uniemożliwia inwestycje

Na podstawie obowiązującej Ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym nie zrealizowano w Polsce żadnej inwestycji. Gorset przepisów ustawy o PPP praktycznie uniemożliwia realizację inwestycji...

05.05.2008

1 procent w cieniu strajku skarbówki

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na kilka dni przed upływem terminu rozliczenia z urzędem skarbowym zachęcił do przekazania jednego procenta z naszych należności podatkowych na konto organizacji...

28.04.2008

Polska otwarta na brytyjskich inwestorów

Zniesienie barier dla rozwoju przedsiębiorczości, liberalizacja prawa gospodarczego oraz prywatyzacja polskiej gospodarki to główne cele działań polskiego rządu - powiedział wiceminister gospodarki...

24.04.2008

Więcej usług z e-podpisem

Używanie podpisu elektronicznego jest nie tylko bezpieczne i wygodne, ale także przyspiesza obieg dokumentów i realizację transakcji - powiedział wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan, podczas Forum...

22.04.2008

Krajowy Program Reform 2008-2011

Celem wprowadzanych reform jest osiągnięcie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. Aby ten cel zrealizować konieczne jest zagwarantowanie lepszych regulacji prawnych oraz wsparcie rozwoju...

21.04.2008

Lepsze prawo dla banków

Organizacje zrzeszające instytucje finansowe, jak m.in. Związek Banków Polskich, są dla rządu ważnym partnerem w procesie tworzenia prawa. Taka współpraca tworzy lepsze perspektywy dla rozwoju...

17.04.2008

Dlaczego przedsiębiorcy nie zatrudniają prawników?

Gazeta Prawna opublikowała ostatnio wyniki badań, zrealizowanych przy współpracy Wolters Kluwer Polska na temat tego, jak często przedsiębiorcy korzystają z usług prawnika. Pokazują one, jak wielki...

09.04.2008

Nowe perspektywy na rynku energetycznym

Energia wiatru stała się w ostatnich latach jedną z bardziej pożądanych i rozpowszechnionych możliwości zdobywania energii ze źródeł odnawialnych. Na dzień dzisiejszy łączna moc elektrowni wiatrowych...

02.04.2008