Urzędnicy niechętni zmianom?

Wobec oporu urzędników niechętnych zmianom, jakie wprowadzić ma nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki, przestawiciele Business Centre Club stanowczo...

22.09.2008

Wsparcie rynku biopaliw w Polsce - raport MG

W dniu 16 września br. Rada Ministrów przyjęła raport za 2007 r. dla Komisji Europejskiej w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Dokument zawiera informacje...

17.09.2008

Ustawa o aktach stanu cywilnego i opłacie skarbowej

Przedmiotem prac Sejmu jest - przygotowany w MSWiA - projekt nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego i opłacie skarbowej, który ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących zatrudnienia...

11.09.2008

Dualizm prawa?

Przedsiębiorcy są przeciwni funkcjonowaniu dwóch odrębnych regulacji ustawowych, których przedmiotem jest PPP. Toczą się równolegle prace legislacyjne nad projektem ustawy o koncesjach na roboty...

05.09.2008

Szkoły jazdy pod lupą UOKiK

Ponad dwie trzecie skontrolowanych przez UOKiK ośrodków szkolenia kierowców może naruszać interesy konsumentów. Efektem analizy są postępowania administracyjne oraz wezwania do usunięcia...

27.08.2008

Obrona konieczna wreszcie do nowelizacji

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmianę prawa karnego, która ma wprowadzić możliwość niepodlegania karze w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej. Dzięki nowelizacji postępowanie...

18.08.2008

Korzystniej dla absolwentów prawa

12 lipca RM przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustaw Prawo o adwokaturze, Prawo o notariacie oraz ustawy o radcach prawnych, która ma regulować zasady przeprowadzania egzaminów i...

13.08.2008

Rząd chce radykalnie zmienić model aplikacji

Utworzenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prowadzącej aplikacje: ogólną, sędziowską i prokuratorską zakłada projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przyjęty właśnie...

06.08.2008

Polacy świadomi potrzeby ochrony danych

Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Michała Serzyckiego, fakt, iż Polska znalazła się na pierwszym miejscu - z wynikiem 43 proc. - wśród państw członkowskich UE, deklarując...

04.08.2008

Prezydent wetuje ustawę kominową

Decyzja Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego o zawetowaniu nowelizacji ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej potocznie ustawą kominową, to bardzo zła wiadomość...

28.07.2008

Kara dla urzędnika za błędne decyzje

Za wydanie błędnej decyzji, samowolę i opieszałość urzędnicy zapłacą z własnej kieszeni odszkodowanie w wysokości trzech miesięcznych pensji - przewiduje projekt ustawy, który powstaje w...

18.07.2008