Aplikant adwokacki z zaświadczeniem nie traci statusu

- Nie znajduję rozsądnej argumentacji prawnej przemawiającej za tym, aby aplikant, nawet ten któremu wydano zaświadczenie o odbyciu aplikacji , tracił status aplikanta, czy też tracił prawa lub...

27.12.2012

Prezes PAN: GMO to wyzwanie naukowe i prawne

GMO należy obserwować, to jest wielkie wyzwanie naukowe. W Polsce opinia publiczna przechyliła się na korzyść całkowitych zakazów dotyczących roślin modyfikowanych genetycznie. To jest błąd...

22.12.2012

GMO w UE - wymaga zatwierdzenia i oznakowania

Żywność, pasze i uprawy GMO wymagają w UE zatwierdzenia, a żywność z GMO musi być oznakowana, ale obowiązek ten nie dotyczy mięsa i produktów mlecznych pochodzących od zwierząt karmionych paszą z...

21.12.2012

Fiskus czyha na przedsiębiorczych

Wymogi współczesnej gospodarki sprawiły, że coraz więcej przedsiębiorców dostrzega konieczność świadczenia usług komplementarnych. Powstają kolejne, powiązane kapitałowo lub osobowo spółki, których...

21.12.2012