Seremet: nową procedurę karną zacznijmy później

Zmiany w procedurze karnej powinny zacząć obowiązywać nie wcześniej niż od stycznia 2016 r., a nawet z datą późniejszą. To pozwoli wszystkim podmiotom, których dotyczy reforma odpowiednio przygotować...

06.03.2015

KRS do prezydenta: ustawę o sądach skierować do TK

Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła się w czwartek do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by przed podpisaniem noweli ustawy o sądach powszechnych zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego, bo są...

06.03.2015

ZPP donosi na resort finansów do prokuratury

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli resortu finansów, którzy mieli przekroczyć swoje uprawnienia...

06.03.2015

Ustawa o rencie dożywotniej niepotrzebna?

Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, pomimo zdecydowanego oczekiwania wielu społecznych uczestników co do konieczności jej wejścia w życie w trybie pilnym, nie przebrnęła dotąd procesu...

05.03.2015

Legislacja coraz bardziej obywatelska. Ale nie zawsze

Korzystanie z platformy Rządowego Procesu Legislacyjnego jest łatwiejsze i bardziej intuicyjne, a zamieszczone w nim informacje znacznie bardziej czytelne stwierdza Obywatelskie Forum Legislacji....

05.03.2015

Gen. Koziej: jest ciągłość kierowania państwem

Projekt ustawy o powszechnym obowiązku obrony nie jest rozszerzeniem kompetencji prezydenta RP, lecz gwarantuje ciągłość funkcjonowania systemu kierowania państwem w czasie pokoju oraz w czasie...

05.03.2015

UE chce obniżyć standardy w ochronie danych osobowych?

Reforma unijnych przepisów miała wzmocnić standardy ochrony przed inwigilacją przy pomocy nowoczesnych urządzeń. Niestety, prace nad reformą ciągną się już od 3 lat, a na kolejnych etapach projekt...

04.03.2015

Trudna ochrona własności programów komputerowych

Programy komputerowe jako dobra niematerialne powstające w zasadzie wyłącznie poprzez umysłową działalność człowieka, a także mające wyraźny wymiar ekonomiczny powinny podlegaćochronie. Jednak...

03.03.2015