W swoim wystąpieniu Rzecznik przypomina, że ze sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli „Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości” wynika, że w latach 2012–2014 do sądów apelacyjnych i okręgowych wpłynęło 339 skarg, których przyczyną była przewlekłość wykonania opinii przez biegłych albo zasięganie przez sędziów bądź prokuratorów kolejnych opinii. Sądy uznały za zasadne 140 skarg - czyli 41 proc.

Dlatego w wystąpieniu generalnym do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar swtierdza, że pilną sprawą jest ustawowe uregulowanie kwestii biegłych. Jest to kolejne wystąpienie RPO w tej sprawie (poprzednie wysłał 24 listopada 2015 r.).

RPO przypomina, że kwestia biegłych regulowana jest w rozporządzeniach, np.: 

  • w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 15, poz. 133),
  • w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 654), czy
  • w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1730).

Zdaniem RPO nie są to przepisy precyzyjne, a ich rozproszenie powoduje kolejne problemy. Konsekwencje ponoszą obywatele (nierzetelne opinie biegłych), finanse publiczne (odszkodowania) oraz sami biegli, dla których jasne i precyzyjne przepisy także byłyby ułatwieniem w wykonywaniu obowiązków.

Z informacji umieszczonych na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że projekt ustawy o biegłych sądowych (z dnia 29 października 2014 r.) jest na etapie opiniowania (to znaczy, że nie zajęła się nim jeszcze Rada Ministrów, która następnie kieruje projekt pod obrady Sejmu).

Rzecznik jest przekonany, że przyjęcie tego aktu prawnego rozwiązałoby wiele problemów obywateli. Dlatego Adam Bodnar zwraca się do ministra sprawiedliwości o informacje o przebiegu prac nad projektem ustawy o biegłych sądowych oraz o podjęcie działań, które będą odpowiedzią na przedstawiony problem.

Dowiedz się więcej z książki
LEX Navigator Postępowanie Karne - Moduł do LEX i ABC
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł