Delegowanemu w teren pracodawca nie zapewni okularów

BHP

Prawo do refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok przysługuje jedynie pracownikom, którzy w ramach obowiązków służbowych pracują przez co najmniej połowę dobowego wymiaru...

28.08.2015