Masowa redukcja etatów

HR

Polska gospodarka hamuje, bezrobocie utrzymuje się na poziomie najwyższym od sześciu lat. Do tego w lipcu do urzędów pracy trafiła rekordowa liczba zgłoszeń o planowanych zwolnieniach grupowych...

03.09.2012

Zlecone: Jesienią ofensywa antydyskryminacyjna

HR

W dniu 15 października Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania rozpoczyna 6-tygodnowy cykl szkoleń z zakresu równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji dla blisko 500 urzędników z...

03.09.2012

Kujawsko-pomorskie/ 15 mln zł na walkę z bezrobociem

HR

15 mln zł na wsparcie bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy przeznaczył samorząd woj. kujawsko-pomorskiego. Pieniądze można dostać na szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo pracy, staże i...

28.08.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski