Przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności w Polsce, nie może wysłać na korzystnych zasadach pracowników za granicę
Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego, który zajął się sprawą spółki Numen Group (obecnie w likwidacji). Jej pracownik zwrócił się do ZUS o przyznanie świadczenia, a ten zakwestionował cały okres ubezpieczenia w czasie zatrudnienia. ZUS stwierdził, że pracownik nie podlegał ubezpieczeniu w Polsce, gdyż od momentu zatrudnienia świadczył pracę w Belgii, pracując jako murarz i pomocnik przy budowie i w tym czasie powinien podlegać belgijskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Jego oddelegowanie przekroczyło 12 miesięcy, a spółka delegująca główną działalność prowadziła w kraju, a nie w państwie delegowania. Sąd Najwyższy w wyroku z 25 maja 2010 r. uwzględnił skargę kasacyjną ZUS i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ze wskazaniem, żeby sąd sprawdził, jaki był zakres działalności spółki w Polsce. Przy okazji SN przypomniał, że od 1 maja 2010 r. obowiązuje nowe rozporządzenie nr 883/2004 oraz rozporządzenie nr 987/2009. Potwierdzają one rozumienie dotychczasowych przepisów, choć przewidują dłuższy okres delegowania – do 24 miesięcy (sygn. I UK 1/10).
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 13 lipca 2010 r.