Procedury oceny zgodności i deklaracja zgodności

BHP

Czym jest ocena zgodności? Jest to działanie (badanie) mające wykazać, że konkretna maszyna, urządzenie lub inny wyrób albo proces ich wytwarzania jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi i...

22.08.2014