Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków

BHP

Opiekunowie wycieczek szkolnych powinni być przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej i wiedzieć, jak postępować w zależności od rodzaju urazu.

28.06.2015

NSZZ o stresie w sektorze bankowym

BHP

Zagadnienia związane z oddziaływaniem i skutkami stresu odczuwanego przez pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym były tematem przewodnim konferencji Stres w pracy i jego wpływ na...

26.06.2015

Zmiana umowy ADR

BHP

W oświadczeniu rządowym z dnia 26 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 882) podano do wiadomości zmiany załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów...

26.06.2015

Sejm znowelizował ustawę o bezpieczeństwie morskim

BHP

Przekazywanie corocznie przez polską administrację morską m.in. danych o dyplomach i świadectwach marynarzy do KE w celu lepszego planowania unijnej polityki morskiej - zakłada przyjęta przez Sejm w...

25.06.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski