Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo kierować pracownika na badania kontrolne? Jedna sytuacja dotyczy zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni.

Czy można kierować na badania kontrolne pracownika, kiedy L4 wystawiono w związku z wypadkiem przy pracy? W jakich jeszcze innych sytuacjach można kierować pracowników na badania kontrolne i jak to powinno się odbywać? Czy podejrzenie choroby u pracownika mogłoby być takim uzasadnieniem?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 229 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Pracodawca ma zatem obowiązek skierowania każdego pracownika na lekarskie badania kontrolne w sytuacji, gdy niezdolność do pracy pracownika spowodowana chorobą przekroczy 30 dni kalendarzowych. Gdy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim 30 dni lub mniej – takie badanie nie obowiązuje. Innymi słowy, choroba pracownika trwająca (łącznie z dniami wolnymi od pracy, niedzielami i świętami) trwająca 31 kolejnych dni kalendarzowych zobowiązuje pracodawcę do skierowania pracownika na lekarskie badania kontrolne.

Uzasadnienie:

Skierowanie zależy od jednego warunku tj. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby (zwolnienie lekarskie) powyżej kolejnych kalendarzowych 30 dni. Nie ma znaczenia, czy choroba trwała z powodu przeziębienia, skaleczenia, wypadku przy pracy, wypadku w drodze do/lub z pracy.

Przepisy nie przewidują innych sytuacji, które dawałyby pracodawcy prawo do kierowania pracownika na lekarskie badania kontrolne, nawet wtedy, gdy pracownik posiada ważne lekarskie badania okresowe, nie przebywa na zwolnieniu lekarskim i dostarcza pracodawcy.

Jerzy Fijołek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 3 marca 2015 r.