Outsourcing BHP?

BHP

Usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników cieszą się zarówno w Europie jak i Polsce coraz większą popularnością. Wyspecjalizowane firmy oferują szeroki wachlarz usług,...

05.10.2015

UDT i WITD zawarły porozumienie o współpracy

BHP

29 września br. doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego i lubelskim Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, porozumienie podpisano w Oddziale UDT w...

02.10.2015

Prezes WUG o bezpieczeństwie pracy w przedsiębiorstwie

BHP

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura uczestniczył w konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie, która odbyła się 30 września br. w gmachu Wydziału Górnictwa i...

01.10.2015