Stosunkowo duża liczba utonięć wskazuje, że z przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa w kąpieliskach i innych miejscach, gdzie zażywamy kąpieli, nie jest najlepiej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. poz. 108) minimalna liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego powinna być następująca - odpowiednio w przypadku:

1) kąpielisk śródlądowych - na każde 100 m linii brzegowej jeden ratownik wodny od strony lądu i jeden ratownik wodny od strony lustra wody, przebywający na łodzi lub platformie umożliwiającej obserwację i umieszczonej poza strefą dla umiejących pływać; nadmorskich - na każde 100 m linii brzegowej trzyosobowe zespoły ratowników wodnych, w tym co najmniej jeden ratownik wodny od strony lustra wody;

2) w miejscach przeznaczonych do kąpieli - dwóch ratowników wodnych;

3) w przypadku pływalni dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m - jeden ratownik wodny, dysponującej nieckami basenowymi o długości 25-50 m - dwóch ratowników wodnych, dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 50 m - trzech ratowników wodnych;

4) w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m - co najmniej jeden ratownik wodny.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. poz. 286) – dalej r.o.z.o.w. strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli powinny być oznaczone bojami (pławami) w określonym r.o.z.o.w. kolorze - zależnym od przeznaczenia i głębokości kąpieliska, oraz napisami informującymi o głębokości wody. Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, na szlakach żeglownych, powinny być oznaczone odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym.

Wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych określa załącznik do r.o.z.o.w., zgodnie z którym kolory i znaczenie flag są następujące: flaga biała oznacza, że kąpiel jest dozwolona, flaga czerwona – oznacza zakaz kąpieli. Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. poz. 261) wyznaczone obszary wodne powinny być wyposażone w (określony rozporządzeniem) sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Edward Kołodziejczyk