Karty żywieniowe zwolnione z ZUS

Karty, których przeznaczeniem jest dofinansowanie posiłków pracownikom przez ich pracodawcę, są zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do kwoty...

09.01.2014

Stagnacja wynagrodzeń może zaszkodzić gospodarce

Ekonomiści coraz częściej mówią, że bez podwyżek płac polska gospodarka nie wróci na ścieżkę szybkiego wzrostu. Tymczasem od kilku już lat wzrost płac jest wolniejszy niż wydajności pracy pokazują...

09.01.2014

Służba bhp w MON

BHP

Do zakresu działania MON-owskiej służby bhp należy w szczególności przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp.

09.01.2014

Globalne trendy w zaangażowaniu pracowników

W jaki sposób sytuacja gospodarcza odbija się na zaangażowaniu pracowników? Jak zaangażowanie pracowników przekłada się na sytuację w gospodarce i konkurencyjność firm w wymagającym otoczeniu? Jak...

09.01.2014