Z dobrodziejstwa ustawy będą mogli skorzystać rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z nowelizacją tym rodzicom przysługiwać będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać, w sposób elastyczny, rodzice dziecka. Wydłużony, płatny urlop ma obejmować nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracujących na umowach zleceniach i samozatrudnionych. Ustawa wejdzie w życie 17 czerwca.

Ustawa bedzie przedmiotem głosowań w dniu 6 czerwca.