E-zwolnienia nadchodzą

Rząd zapowiada wprowadzenie e-zwolnień.Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych...

30.09.2014

Będzie waloryzacja rent i emerytur w 2015 r.!

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki...

30.09.2014

Nadchodzi fala zwolnień w branży mięsnej

Magazyny wwielu zakładach mięsnych są pełne niesprzedanych produktów, które wcześniej trafiały na rynki wschodnie. Aby przetrwać, niektóre firmy będą musiały zwalniać pracowników iograniczać...

30.09.2014

Nowa stawka opłaty dla komorników za informacje z ZUS

Rząd określił maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie komornikom sądowym danych gromadzonych na kontach ubezpieczonych, uzależniając jej wysokość od formy złożenia wniosku.Rada Ministrów przyjęła...

30.09.2014

Senat: PFRON zachowa osobowość prawną

25 września br. senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. W ustawie odstąpiono od mających...

30.09.2014

Inwestycja w pracownika procentuje

HR

Grupa Azoty udostępnia swoim menedżerom dwusemestralne studia podyplomowe Kompetencje menedżerskie w korporacji międzynarodowej. Program nowego kierunku został opracowany przez kadrę naukową z...

30.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski