Nowe zadanie dla PIP

Państwowa Inspekcja Pracy będzie udzielała porad prawnych pracownikom cudzoziemcom migrującym do Polski za pracą.

11.03.2016