MRPiPS: kolejny miesiąc wzrostu liczby ofert pracy

Niemal 129 tys. ofert zatrudnienia zgłosili pracodawcy w lutym do urzędów pracy. To o ponad 48 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i...

08.03.2016

Zleceniobiorcy wzmocnią związki zawodowe

Ochrona przed dyskryminacją, a może przed zwolnieniem? Za chwilę rozpoczną się negocjacje w sprawie uprawnień związkowych zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Zmienią się też zasady ustalania...

08.03.2016

Będą diety dla kierowców tirów

Rząd chce wprowadzić specjalne diety dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy. Przygotował projekt zmian ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

08.03.2016

Nagana i upomnienie - co powinien wiedzieć pracodawca?

BHP

Kary nagany i upomnienia uregulowane są w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Pracodawca może nałożyć na pracownika jedną z tych...

07.03.2016

Najwięcej kobiet-menedżerów pracuje na Jamajce

Obecnie na świecie 40 proc. siły roboczej stanowią kobiety. To więcej niż kiedykolwiek i jest to powód do zadowolenia. Niestety tylko 5 proc. z nich piastują najwyższe stanowiska w największych...

07.03.2016