Nie 14 lub 30, ale 21 dni może mieć pracownik na zakwestionowanie bezprawnego – jego zdaniem – zwolnienia z pracy. Nad wspólną propozycją zmiany przepisów w tej sprawie pracują partnerzy społeczni reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego (RDS). Chęć dyskusji o terminach na odwołanie się od wypowiedzeń i dyscyplinarek zgłaszały już wcześniej związki zawodowe. Po rozmowach z partnerami z central związkowych i organizacji pracodawców propozycję konkretnych modyfikacji przedstawił prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu ds. prawa pracy RDS, ekspert Konfederacji Lewiatan.
 
 
– Oprócz zmian w zakresie terminów strona pracodawców proponuje także, aby kodeks pracy przewidywał możliwość prowadzenia mediacji w sprawach pracowniczych przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Zależy nam na promowaniu pozasądowego rozwiązywania sporów – wskazuje szef zespołu.

Możliwość porozumienia się w tej sprawie potwierdzają związki. 

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej>>>