Odwołanie Głównego Inspektora Pracy

BHP

W dniu 22 maja br. Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP pozytywnie zaopiniowała wniosek z dnia Marszałka Sejmu o odwołanie Anny Tomczyk ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy.

23.05.2012

Polscy pracownicy coraz bardziej szczęśliwi

Polscy pracownicy osiągają coraz lepszą równowagę między życiem zawodowym a osobistym wynika z najnowszego badania Regus. Coraz więcej osób w Polsce zajmujących się biznesem deklaruje, że poprawiła...

22.05.2012

BHP a procedura karna

BHP

Do międzyresortowych uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji...

22.05.2012

Zasady obliczania gęstości obciążenia ogniowego

BHP

Gęstość obciążenia ogniowego jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących zagrożenie pożarowe w obiektach produkcyjno magazynowych. Wartość gęstości obciążenia ogniowego determinuje m.in....

21.05.2012