Zarówno zatrudnienie, jak i dynamika płac w styczniu pozytywnie zaskoczyły analityków. Ich zdaniem...
16.02.2017
W styczniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5 proc. niż w...
16.02.2017
Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia propozycję NSZZ Solidarność modyfikacji treści świadectwa...
16.02.2017
RPO poprosił 27 stycznia Głównego Inspektora Pracy, by w związku z zapowiedzianą kontrolą obowiązku...
16.02.2017
39 proc. firm z powodu braku kandydatów na rodzimym rynku pracy planuje rekrutować Ukraińców; coraz...
16.02.2017
HR
14 lutego w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z 16.01.2017 r. ogłoszony został tekst...
Ewa Saj
16.02.2017
BHP
Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo - to hasła, które, choć szczególnie istotne, są często...
Inny
16.02.2017
BHP
​O rok dłużej medycy będą mogli wystawiać zarówno papierowe, jak i elektroniczne zwolnienia....
16.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
ZUS będzie miał 5 lat na zmianę własnej decyzji przyznającej wcześniej prawo do świadczeń, a 10...
Agnieszka Rosa
16.02.2017
Rząd nie pracuje nad ustawą zakładającą, że ci, którzy płacili składki emerytalne do ZUS krócej niż...
15.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Kryteria przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji...
15.02.2017
Od początku tego roku więcej osób może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych. Grupa odbiorców tego...
15.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Nie trzeba wypisywać wniosków, by uzyskać w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia...
15.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenia i jest zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, od dnia...
15.02.2017
Czy do wniosku o urlop wychowawczy powinno być dołączone dodatkowe oświadczenie pracownika o braku...
15.02.2017
Czy zakład pracy informując do końca lutego ZUS o przychodach zatrudnionych w ubiegłym roku...
15.02.2017
81 proc. kandydatów twierdzi, że brak informacji zwrotnej od pracodawcy wywołuje negatywne...
15.02.2017
HR
Strażacy od kilkunastu godzin walczą z pożarem składowiska odpadów z tworzyw sztucznych we wsi...
PAP
15.02.2017
BHP
Minimalna stawka godzinowa, w wysokości 13 zł brutto, obowiązuje od początku tego roku. Nieuczciwi...
Inny
15.02.2017
BHP
O pracy monotypowej mówimy, gdy czynności powtarzają się w odstępach krótszych niż 5 minut. Przy...
Roman Majer
15.02.2017
BHP
W ubiegłym roku wzrosła radykalnie, bo o ponad 50 proc. liczba osób, które straciły pracę w wyniku...
15.02.2017
HR
W 2018 r. planujemy wdrożyć zmiany w OFE, zgodnie z nimi 75 proc. aktywów ma trafić na Indywidualne...
14.02.2017
Rada Ministrów przyjęła 14 lutego br. projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi...
14.02.2017
Polska podtrzymuje swoje krytyczne stanowisko w zakresie tzw. pakietu drogowego i uważa, że zmiana...
14.02.2017
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku...
Pietruszyńska Katarzyna
14.02.2017
Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie policjantów,...
14.02.2017
Ministerstwo Rozwoju i Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia...
Jarosław Zasada
14.02.2017
BHP
​Na gruncie obowiązujących przepisów nie ma wątpliwości, jak obliczyć wynagrodzenie za pracę, jeśli...
14.02.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski