OSW: Niemcy chcą chronić klimat i na tym zarabiać

Środowisko

Dzięki globalnej redukcji emisji Berlin chce z jednej strony zapobiec zmianom klimatycznym, ale też stworzyć bodziec dla eksportu niemieckich przedsiębiorstw z branży technologii ochrony środowiska -...

04.12.2015

COP21: finanse mogą zagrozić porozumieniu

Środowisko

Kraje rozwijające się nawołują kraje rozwinięte do spełnienia deklaracji. Grożą, że warunkowanie finansowania walki ze zmianami klimatu względami ekonomicznymi zagraża wynikowi paryskiej konferencji....

04.12.2015

GUS: grunty rolne i leśne zajmują 90 proc. kraju

Środowisko

W latach 2000-2014 spadł areał użytków rolnych, wzrósł terenów leśnych. Według ewidencji geodezyjnej w 2014 r. użytki rolne i leśne zajmowały 90 proc. powierzchni kraju, z czego 59 proc., stanowiły...

03.12.2015

Zanieczyszczenie powietrza w Europie zabija

Środowisko

Z powodu zanieczyszczeń powietrza w ciągu roku w Europie umiera przedwcześnie ponad pół miliona ludzi. W Polsce jest to 47,3 tys. osób - wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

03.12.2015

Bioodpady to pojęcie szersze niż odpady zielone

Środowisko

W pojęciu bioodpady poza odpadami zielonymi mieszczą się odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także...

02.12.2015