W poradniku znaleźć można informacje dotyczące:
- podstawowych pojęć i definicji,
- bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych jako podstawy zarządzania zasobami wód podziemnych,
- zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w gospodarowaniu wodami,
- zasobów odnawialnych jako podstawy obliczeń zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych,
- metodyki ustalania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych,
- metodyki przeprowadzania jednolitego bilansu wodnogospodarczego,
- wytycznych do sporządzania programów prac i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych.

Poradnik dostępny jest pod adresem www.mos.gov.pl [.pdf]