Resort środowiska zaleca odstrzał dzików

Środowisko

W piśmie skierowanym do Polskiego Związku Łowieckiego oraz do Lasów Państwowych, Minister Środowiska zalecił zmianę obowiązujących wieloletnich łowieckich planów hodowlanych i ograniczenie docelowej...

05.09.2016

Decyzje o odstrzale zwierząt wydaje starosta

Środowisko

Decyzja w sprawie odstrzału redukcyjnego zwierząt (w tym przypadku lisów lub jenotów) pozostaje w gestii starosty na mocy art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie. Po wydaniu decyzji, starosta wskazuje...

05.09.2016

Pisklęta mogą padać ofiarą ślimaków

Środowisko

Duże ślimaki, np. należące do inwazyjnego w Polsce gatunku ślinik luzytański, mogą być drapieżnikami piskląt ptaków należących do gatunków, które nisko budują gniazda. Zjawisko to analizowały...

05.09.2016

Polska chce pomóc UE w odtwarzaniu cennych gatunków

Środowisko

Niebawem na forum UE Polska przedstawi oficjalną propozycję pomocy w odtwarzaniu na terenie Unii cennych gatunków, np. żubra, czy siedlisk - deklaruje resort środowiska. Nasz kraj będzie też gotowy...

05.09.2016

Fiat oskarżony o fałszowanie emisji spalin

Środowisko

Władze Republiki Federalnej Niemiec w piśmie skierowanym do Komisji Europejskiej, oskarżyły koncern Fiat Chrysler Automobiles o stosowanie urządzeń do fałszowania emisji spalin - informuje Gazeta...

05.09.2016

151 mln zł na ochronę powierzchni ziemi od NFOŚiGW

Środowisko

Głównymi celami programu NFOŚiGW Ochrona powierzchni ziemi jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych.Fundusz w ramach...

02.09.2016

Większy odstrzał dzików na wschód od Wisły

Środowisko

Ministerstwo środowiska zleciło myśliwym zwiększenie odstrzału dzików na wschód od Wisły - poinformował rzecznik resortu Paweł Mucha. Docelowo populacja dzika na tych terenach ma wynieść 0,5 osobnika...

02.09.2016