Nowy tekst jednolity nie wiąże się ze zmianą treści normatywnej aktu.

Obejmuje natomiast zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 2015 r.