WSA: biegły zdecyduje, kiedy inwestycja, a kiedy remont

Budownictwo

W przypadkach wątpliwych co do prawidłowej kwalifikacji poniesionego kosztu (inwestycja czy remont), konieczne jest powołanie biegłego ds. budowlanych, który w oparciu o stosowną dokumentację,...

21.06.2013

Ekolodzy wygrali spór z Toruńską Energetyką

Środowisko

Odesłanie do strony internetowej organizacji ekologicznej, uczestnika postępowania administracyjnego nie jest równoznaczne z udzieleniem informacji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dlatego...

19.06.2013