Brak jezdni nie pozbawia działki statusu drogi gminnej

Budownictwo

Fakt, że w chwili obecnej działka nie posiada jezdni nie zmienia faktu iż jest działką drogową kwalifikowana w planie miejscowym jako droga gminna i każdym czasie mogą być na niej wykonane budowla...

12.03.2013

Hala namiotowa jest wolna od podatku od nieruchomości

Budownictwo

Ponieważ hala namiotowa nie została wymieniona w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego ani innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących Prawo budowlane, to nie można jej tym samym...

13.02.2013