Sprzeciw przedsiębiorcy wstrzyma kontrolę

Małe i średnie firmy

Od 7 marca 2009 r. przedsiębiorcy mogą wnosić sprzeciw wobec naruszenia przepisów przy podejmowaniu i wykonywaniu czynności kontrolnych przez organy kontroli.

18.09.2013

Jakich błędów unikać rozpoczynając działalność

Małe i średnie firmy

Rozpoczynasz wykonywanie działalności gospodarczej, dokonujesz zgłoszenia w CEIDG, zgłaszasz się w ZUS, wyrabiasz pieczątki, podpisujesz umowę z bankiem i działasz. Na tym etapie łatwo można popełnić...

16.09.2013

Kontrola przedsiębiorcy - czy zawsze z zawiadomieniem?

Małe i średnie firmy

Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Istnieją jednak sytuacje, gdy organ kontrolny nie musi zawiadamiać o zamiarze skontrolowania przedsiębiorcy.

11.09.2013

Przedsiębiorca ustanowi pełnomocnika przez internet

Małe i średnie firmy

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlega obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi w systemie...

09.09.2013

Jaka działalność wymaga zezwolenia?

Małe i średnie firmy

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji. Zezwolenia te są przejawem kontroli państwa lub...

04.09.2013

NIP czy PESEL? - jaki identyfikator stosować

Małe i średnie firmy

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zniesiono numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi...

28.08.2013

Zakładasz firmę - sprawdź jakie masz obowiązki

Małe i średnie firmy

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej muszą dokonać wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Decyzja o wyborze odpowiedniej formy powinna być podyktowana przede wszystkim...

26.08.2013

Działalność możesz zarejestrować nie wychodząc z domu

Małe i średnie firmy

Obecnie coraz więcej formalności urzędowych przedsiębiorcy mogą załatwić nie ruszając się sprzed swojego komputera. Zarówno bowiem rejestracja działalności gospodarczej jak i bieżące rozliczenia z...

14.08.2013

O kontroli należy zawiadomić przedsiębiorcę

Małe i średnie firmy

Postępowanie kontrolne (potocznie nazywane kontrolą skarbową) jest ciągiem czynności, który rozpoczyna postanowienie organy kontroli skarbowej o jego wszczęciu....

25.07.2013

Samozatrudnienie jako forma współpracy

Małe i średnie firmy

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dokonują wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Decyzja o wyborze odpowiedniej formy powinna być podyktowana rozmiarami i...

25.07.2013

Rejestracja spółek osobowych - jak złożyć wniosek?

Małe i średnie firmy

Określone w kodeksie spółek handlowych spółki osobowe tj. jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna podlegają wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie informatycznym...

25.07.2013

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Małe i średnie firmy

Po ustawach zmniejszających obciążenia przedsiębiorców Ministerstwo Gospodarki wprowadziło kolejne zmiany, które mają służyć zwiększeniu płynności przedsiębiorców. Celem tych rozwiązań jest...

25.07.2013

Wznawiając działalność nie można wpisać daty wstecznej

Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może wznowić wykonywanie działalności gospodarczej określając we wniosku o zmianę wpisu datę wznowienia działalności gospodarczej. Nie jest możliwe...

25.07.2013

Jak dokonać wpisu do ewidencji działalności?

Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca powinien uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra gospodarki.

23.07.2013