Dwie firmy zaprojektują S12

Budownictwo

13 września 2017 r. podpisane zostały dwie umowy na opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi...

14.09.2017