Planowana trasa będzie miała ok. 96 km długości. Zamawiający na realizację opracowań projektowych przeznaczył kwotę ponad 14,2 mln zł brutto. Większość oferentów zadeklarowała 50-miesięczny termin realizacji. Najniższą cenę zaproponowała spółka JPL Project z Warszawy. Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym.

Projektowana droga S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski stanowi fragment drogi S11 Poznań – Ostrów Wielkopolski, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego.

Nowa droga umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego drogi krajowej z miast leżących przy trasie, oraz usprawni przemieszczanie się między Poznaniem, Ostrowem Wielkopolskim a Katowicami. Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, skrócenia czasu przejazdu między miastami w regionie oraz między regionami.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych a także dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową. Powstaną też obiekty inżynierskie w ciągu i nad drogą ekspresową, drogi dojazdowe i urządzenia ochrony środowiska.

Rzeczniczka poznańskiego oddziału GDDKiA Alina Cieślak powiedziała, że przetarg na budowę tego odcinka powinien zostać ogłoszony na przełomie 2021 i 2022 roku. Po tym, jeśli zapewnione będzie finansowanie inwestycji, ruszą prace budowlane.

GDDKiA podała, że w ramach przygotowanego w 2005r opracowania, na odcinku Poznań – Kluczbork uwzględniono dostosowanie drogi krajowej nr 11 do standardu drogi ekspresowej. Na odcinek S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski składają się odcinki Kórnik – Jarocin i Jarocin – Ostrów Wielkopolski o łącznej długości ok. 96 km. Z opracowania wyłączono realizowane osobno obwodnice Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Jacek Ensztein