A1 z Łodzi do Gdańska w całości dostępna

Budownictwo

Do użytku oddano 19 kilometrowy odcinek autostrady A1 od Włocławka do Kowala. Jest to ostatni oddany do ruchu odcinek autostrady A1 z Gdańska do Łodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego....

06.05.2014

Eurotunel pod Kanałem La Manche ma już 20 lat

Budownictwo

50-kilometrowy tunel, łączący francuskie Calais z brytyjskim Folkestone został otwarty 20 lat temu, 6 maja 1994 roku. Uroczystego otwarcia trasy, nazwanej Eurotunelem, dokonała królowa Elżbieta II i...

06.05.2014

Wspólnota mieszkaniowa może zawierać umowy

Budownictwo

Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Oznacza to, iż ustawodawca traktuje wspólnotę jako jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, która może...

06.05.2014

Linia zabudowy zdefiniowana przez orzecznictwo

Budownictwo

Linia zabudowy jest pojęciem występującym w aktach prawnych z zakresu planowania przestrzennego. Bliższe określenie tego pojęcia nie jest jednak łatwe, ponieważ nie doczekało się ono dotychczas...

05.05.2014

Rozporządzenie energetyczne już obowiązuje

Budownictwo

30 kwietnia br weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania...

01.05.2014
Prawo.pl