Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Czy w takiej sytuacji wymagany będzie inspektor nadzoru inwestorskiego?

Odpowiedź

Do budowy przedmiotowego obiektu należy powołać inspektora nadzoru inwestorskiego.

UzasadnienieZgodnie z § 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)- dalej r.o.b. "ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane również przy realizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zawierają (...) elementy konstrukcyjne o rozpiętości 12 m i większej". Przy czym należy wyjaśnić, że rozpiętość konstrukcji lub elementów konstrukcyjnych to inaczej ich szerokość.Zaś jednym z elementów konstrukcyjnych budynku jest dach lub stropodach. Jeśli więc budynek posiada szerokość 18 m, to spełnia kryteria określone w § 3 pkt 2 lit. a r.o.b., gdyż jego element konstrukcyjny posiada rozpiętość większą niż 12 m. W związku z powyższym należy stwierdzić, że do budowy takiego obiektu należy powołać inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .