Umowy zlecenia nie będą wolne od składek ZUS

Od 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umowy zlecenia. Obecnie, jeśli pracujemy na kilku umowach, składkisą opłacane wyłącznie od jednej, najczęściej na najniższą kwotę. Od...

27.02.2015

Prawie 5,5 mld zł na poprawę stanu wód

Środowisko

Poprawa stanu zasobów wodnych to jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej. Do końca 2015 roku (a w uzasadnionych przypadkach do 2027 r.) wszystkie części wód...

26.02.2015

Polska nie odpuszcza walki w sprawie rezerwy CO2

Środowisko

Polska zbudowała koalicję przeciwko przyspieszeniu utworzenia rezerwy dla unijnego rynku pozwoleń na emisję CO2. Premier Ewa Kopacz w imieniu Polski i siedmiu innych krajów UE wysłała list w tej...

26.02.2015

Sprawdź, kiedy należy dokonywać zapisów w PKPiR

Przychody ze sprzedaży towarów i usług dokumentowane mogą być różnymi dowodami księgowymi. Najczęściej zapisy dokonywane są na podstawie faktur bądź rachunków, ewidencji sprzedaży, dowodów...

26.02.2015

Polacy niedopasowani do stanowiska pracy

Jak wynika z badań blisko połowa pracujących Polaków uważa, że zajmuje stanowisko niedopasowane do swoich umiejętności. Może to skutkować obniżeniem efektywności pracy w przedsiębiorstwie.

26.02.2015