Dotacje w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na projekty z zakresu energetyki słonecznej, biomasowej i geotermalnej, a z pomocą unijnej dotacji będzie można sfinansować:
- budowę instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, budowę, przebudowę obiektów budowlanych, zakup lub modernizację urządzeń;
- budowę, modernizację, wyposażenie systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji;
- zakup instalacji robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów - w tym „niskiej emisji” - w obiektach publicznych.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi od 250 tys. zł do 3 mln zł, przy czym budżet programu na inwestycje w energetyce słonecznej wynosi 1,59 mln zł, biomasowej - 0,63 mln zł, a w przypadku geotermii - 0,96 mln zł.