Określono krajowy cel redukcji narażenia

Środowisko

Krajowy cel redukcji narażenia planowany do osiągnięcia w terminie do dnia 1 stycznia 2020 r. dla stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu określono na poziomie 18 g/m3.

03.10.2012

Znakowanie obszarów Natura 2000 w województwie lubuskim

Środowisko

We wrześniu 2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z samorządami oraz nadleśnictwami zakończyła oznakowanie tablicami informacyjnymi wszystkich obszarów...

02.10.2012

Ostatnie prace przy podziemnym zbiorniku retencyjnym

Nowe technologie

W wyrobiskach dawnej kopalni Czeczott w Woli k. Pszczyny powstał podziemny zbiornik retencyjny, do którego trafiają zasolone wody z okolicznych kopalń. Obecnie kończy się budowa infrastruktury,...

02.10.2012

Nabywca w rozumieniu ustawy deweloperskiej

Budownictwo

Od kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) zwana potocznie ustawą deweloperską....

01.10.2012

Dopłaty dla budujących energooszczędnie

Budownictwo

Zapowiadany przez NFOŚIGW w maju br. program stał się faktem. 26 września Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków.

28.09.2012

Sondaż: wiatraki nie przeszkadzają ich sąsiadom

Nowe technologie

Mieszkańcy miejscowości, w pobliżu których zlokalizowane są farmy wiatrowe deklarują wysokie poparcie dla rozwoju tej technologii pozyskiwania energii wynika z sondażu przeprowadzonego przez Polskie...

28.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski