Alpine Bau po raz kolejny przestaje realizować tę inwestycję. Pierwsze przerwanie prac miało miejsce w 2009 r., kiedy to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała umowę z wykonawcą na skutek opóźnień i braku realizacji zadań. Spółka złożyła jednak ofertę w kolejnym przetargu na wybudowanie tego mostu i podpisała umowę z GDDKiA.

W lipcu 2012 r. strony podpisały porozumienie o wykonaniu programu naprawczego wskazanego przez wojewódzki nadzór budowlany oraz porozumienie o bezpośrednim zaliczkowaniu przez GDDKiA podwykonawcom Alpine Bau. Na mocy tego ostatniego porozumienia GDDKiA, na prośbę Alpine Bau, wypłaciła zaliczkę podwykonawcy – firmie BBR Polska, żeby mógł on zamówić materiały konieczne do kontynuowania budowy mostu. Program naprawczy był zaś konsekwencją awarii spowodowanej przez wykonawcę niewłaściwie wykonującego roboty przy układaniu osłonek kabli.

GDDKiA twierdzi, że mimo podpisanego porozumienia, Alpine Bau uchyla się od realizacji programu naprawczego (przedstawiając alternatywny program), w konsekwencji czego nie jest w stanie dotrzymać terminu wskazanego w decyzji wojewódzkiego nadzoru budowlanego, tj. zakończyć realizacji programu naprawczego do 30 sierpnia 2013 r. Zdaniem GDDKiA, wykonawca boryka się z problemami finansowymi, a nie technicznymi, które podał w oświadczeniu o odstąpieniu od budowy mostu.