Wykaz robót budowlanych z błędem

Sprawa dotyczy obowiązującego od 20 lutego br. rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1372). Zadaniem aktu jest określenie, które prace należy kwalifikować jako roboty budowlane. Rozróżnienie robót budowlanych od usług i dostaw ma szczególne znaczenie w postępowaniu przetargowym (roboty budowlane obowiązuje wyższa kwota, od której przestrzegane powinny być bardziej rygorystyczne procedury).

Budowa mostu nie należy do robót budowlanych?

Czytając wprost załącznik do rozporządzenia należy twierdzić, że „Roboty inżynieryjne i budowlane”, czy „Roboty budowalne w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnych” nie należy klasyfikować jako roboty budowlane. To oczywisty błąd, uspokaja Arkadiusz Szyszkowski, doktorant Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy rozporządzenia popełnili błąd w rubryce z kodami CPV w sekcji „Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna”. W unijnej dyrektywie wyłączoną są jedynie „ Roboty Instalacyjne” (kod 45213316). W rozporządzeniu z grudnia 2012 r. niepotrzebnie dodano myślniki także przy następnych kodach oznaczających m. in. „Roboty inżynieryjne i budowlane” czy „Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej”.


 

Ekspert: błąd nie wpływa na kwalifikacje prac

– Oczywiście błąd w rozporządzeniu nie oznacza, że budowa mostów czy rurociągów to nie roboty budowlane. Po pierwsze są one wyliczone w części opisowej, a nawet gdyby nie były, to należałoby się odwołać do wykładni prounijnej. Z dyrektywy zaś wynika wprost, że takie zamówienia to roboty budowlane – ocenia Małgorzata Stachowiak, ekspert Grupy Doradczej Sienna., która jako pierwsza zauważyła pomyłkę.

Zobacz też:
Rozporządzenie ws. wykazu robót budowlanych opublikowane

Zobacz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. poz. 1372)>>>