2,15 mld zł z UE na realizację inwestycji drogowych

Budownictwo

Resort budownictwa informuje, że 16 miast zrealizuje kluczowe dla swojego rozwoju inwestycje drogowe. 2,15 mld zł trafi na ten cel z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020....

09.01.2017

Badania nad nornikami pomocne w obliczu zmian klimatu

Środowisko

Istnieją dwie, a nie jak dotychczas sądzono jedna linia filogenetyczna nornika zwyczajnego - wykazały badania doktorantki Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Wiedza ta pozwoli w przyszłości...

08.01.2017

Rok 2016 najcieplejszym w historii pomiarów

Środowisko

Rok 2016 był najcieplejszy w historii pomiarów; w ubiegłym roku globalna temperatura była nawet o 1,5 stopnia Celsjusza wyższa, niż przed początkiem rewolucji przemysłowej - wynika z danych unijnej...

07.01.2017

BCC: Przedsiębiorcy oceniają perspektywy na 2017 r.

Business Centre Club przeprowadził sondaż na temat tego jak przedsiębiorcy oceniają kondycję swoich firm w roku 2016 i jak oceniają perspektywę na rok 2017.Sondaż został przeprowadzony na grupie...

06.01.2017

Wycena i prezentacja rozliczeń międzyokresowych

Prawidłowe rozliczanie kosztów i przychodów pomiędzy okresami sprawozdawczymi ma istotne znaczenie dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego...

05.01.2017

Rząd chce wzmocnić prawa wierzycieli

Rząd stworzył projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu skuteczniejszego dochodzenia wierzytelności. Nowe przepisy mają być kierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

05.01.2017