Nowe przepisy ograniczają przede wszystkim liczbę danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wprowadzona zostanie także możliwość "rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.
Nowelizacja pozwoli również na ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, dzięki temu, że pracownicy urzędów gmin będą mogli samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców. Wprowadzony zostanie także automatyczny mechanizm wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG.
Dodatkowo, do katalogu danych kontaktowych podlegających wpisowi dodany zostanie numer telefonu oraz numer faxu przedsiębiorcy oraz dodatkowe informacje dotyczące upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego. O ujawnieniu danych kontaktowych zadecyduje przedsiębiorca.
Nowe przepisy uporządkują również tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym.

Jednocześnie w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad wprowadzeniem nowego formularza wniosku zgłaszania danych do CEIDG. Wprowadzenie nowej wersji - jak poinformowało Ministerstwo - planowane jest w połowie 2016 r.

Zobacz także:

Sprawdź, jakie zmiany w CEIDG czekają przedsiębiorców

Zmieni się zakres informacji, które podlegają wpisowi do CEIDG z urzędu

 

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł