- Regulacje prawne z zakresu szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego stają się przedmiotem zainteresowania nie tylko inwestorów, ale ogółu społeczeństwa. Niestety, nie sąbto regulacje doskonałe. Nie dość, że są wewnętrznie zdezintegrowane i nadmiernie ingerują w proces inwestycyjno-budowlany, to nie spełniają w elementarnym zakresie wymogów poprawnej legislacji - wskazuje prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski w Przedmowie do Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami.

W Leksykonie znajdziemy omówienia 228 kluczowych haseł dla przedmiotowej tematyki. Poszczególne hasła zostały skonstruowane w taki sposób, aby w pierwszej kolejności przybliżyć czytelnikowi istotę opisywanego pojęcia (instytucji), a następnie wskazać, w jakim kontekście następuje jego zastosowanie.

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

W ocenie wydawcy, autorzy skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in.: przygotowywania projektów aktów planistycznych oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwłaszcza roszczeń), zakupu działki, pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę) oraz zasad realizacji inwestycji, jej zakończenia i użytkowania.

Wydawca wskazuje, że książka jest skierowana do urbanistów i architektów, adwokatów i radców prawnych, urzędników administracji samorzadowej, inwestorów budowlanych oraz studentów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat prezentowanych zagadnień.