Firma ukarana za brak współpracy z UODO

RODO

Brak współpracy z organem nadzorczym polegający na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, to przyczyna nałożenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na firmę Pactum Poland Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej w wysokości ponad 18 tys. zł.

14.02.2022

Kupujący zrezygnuje z mieszkania z powodu wady istotnej, ale przepis nieprecyzyjny

Prawo cywilne Nieruchomości

Klient dewelopera będzie mógł zrezygnować z zakupu mieszkania, gdy stwierdzi, że są w nim wady istotne, a dodatkowo potwierdzi to ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego. Takie uprawnienie daje mu nowa ustawa deweloperska. Problem w tym, że do końca nie wiadomo, co jest taką wadą. W praktyce będzie więc zapewne dochodziło do sporów na tym tle.

14.02.2022

Narciarz odpowiada, jeśli zawini i wyrządzi szkodę

Prawo cywilne Ubezpieczenia

Niedawne zderzenie narciarzy w Białce Tatrzańskiej, skutkujące złamaniem kręgosłupa u kobiety, pokazuje na znaczenie polisy ubezpieczeniowej dla narciarzy. W Polsce ubezpieczenia te nie są obowiązkowe, tak jak to ma miejsce we Włoszech, ale użytkownikom stoków mogą się przydać. Przy braku ubezpieczenia sprawca zdarzenia może płacić za jego skutki z własnej kieszeni.

12.02.2022

Banki walczą o wynagrodzenie za bezprawne kredyty, ale przegrywają

Kredyty frankowe Nieruchomości

Do sądów trafiły tysiące pozwów banków dotyczących wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu frankowego. Jeden z pierwszych wyroków zapadł w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, który uznał, że wynagrodzenie nie należy się. W przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w której bankowi opłacałoby się zawierać umowy niezgodne z prawem, bo zawsze by zarabiał - wskazał sąd. Wyrok chwalą prawnicy, a bankowcy uważają, że karta może się jeszcze odwrócić.

11.02.2022

TSUE: Brak niezależności organu ochrony konkurencji uzasadnia skargę do KE

Wymiar sprawiedliwości Rynek Prawo unijne Ochrona konkurencji

Sąd Unii Europejskiej unieważnił decyzję Komisji Europejskiej odrzucającą skargę spółki Sped- Pro S.A. na PKP Cargo, którą kontroluje państwo polskie. Spółka zarzuciła PKP Cargo nadużywanie pozycji dominującej na rynku usług kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Zdaniem sądu, Komisja powinna zająć się sprawą, bo polski organ nie jest niezależny.

10.02.2022

UOKiK nałożył 3 mln zł kary na spółkę Neuca za zatory płatnicze

Rynek

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 3 mln zł kary na spółkę Neuca. - Nie ma usprawiedliwienia dla sytuacji, w której jeden z największych na rynku farmaceutycznym podmiotów nie reguluje terminowo swoich zobowiązań i finansuje własną działalność kosztem innych przedsiębiorców - tak uzasadnia swoją decyzję prezes urzędu.

09.02.2022

UOKiK: rok 2021 rekordowy dla fuzji i przejęć firm

Rynek Prawo gospodarcze

Miniony rok był rekordowy pod względem fuzji i przejęć przedsiębiorców. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 300 decyzji, czyli 57 więcej niż rok wcześniej i prowadził 376 postępowań z zakresu kontroli koncentracji. Wśród wydanych rozstrzygnięć było 295 zgód na transakcje, cztery decyzje warunkowe i jeden zakaz koncentracji.

08.02.2022

Weto wspólnoty skutecznie zablokuje sprzedaż alkoholu w budynku

Nieruchomości

Bez zgody wspólnoty mieszkaniowej restaurator czy właściciel sklepu nie ma praktycznie żadnych szans na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym położonym w budynku wielorodzinnym. Nie dostanie bowiem zezwolenia, a przepisy są bardzo rygorystyczne. Odwoływanie się do sądu też nic nie pomoże. Wyrokiem nie "przymusi się" właścicieli do zmiany zdania.

08.02.2022

Michał Wiśniewski nowym wiceministrem od gospodarki niskoemisyjnej i nieruchomości

Administracja publiczna

W poniedziałek Michał Wiśniewski został nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Będzie odpowiadał za gospodarkę niskoemisyjną oraz nieruchomości. Wcześniej był m.in. zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest również członkiem rady nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach.

07.02.2022

BCC: Niech NIK sprawdzi warunki przejęcia Grupy Lotos przez Orlen

Rynek Prawo gospodarcze

Business Centre Club skierował wniosek do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę doraźną warunków przejęcia Grupy Lotos przez Orlen oraz planowanej transakcji sprzedaży części aktywów Lotosu Saudi Aramco, koncernowi MOL i firmie Unimot. Według BCC, z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa ta transakcja nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia.

07.02.2022

Oszuści podszywają się pod Urząd Patentowy i żądają opłat za rejestrację znaków

Rynek Prokuratura Prawo gospodarcze

Lawinowo rośnie liczba przypadków prób wyłudzenia pieniędzy od firm, które rozpoczęły proces rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP. Rozsyłane są decyzje wyglądające na wiarygodne, z zastrzeżeniem, że potrzebne jest uiszczenie kilkuset euro, by dokończyć proces. W decyzji wymienia się nazwisko osoby, która faktycznie pracuje w tym urzędzie. 

07.02.2022

Pandemia wpływa na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdów

Rynek i konsument Finanse Koronawirus

Klient, który z wyprzedzeniem wykupi przelot czy imprezę turystyczną, a w dniu wyjazdu będzie objęty kwarantanną, przeważnie utraci wpłacone pieniądze. Chyba że się ubezpieczy. Nie każde towarzystwo jednak ma taką ofertę, i czasem w umowach czają się pułapki. Przy kupnie polisy warto dokładnie sprawdzić, jaki jest poziom zwrotu poniesionych kosztów.

05.02.2022

RPO: Chorujący na covid skarżą się na banki

Finanse Koronawirus

Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli na praktyki instytucji finansowych wobec klientów, którzy wskutek zachorowania na COVID-19 zmagają się z ciężkimi powikłaniami i nie są w stanie realizować w terminie swoich zobowiązań. Tymczasem klientom banków przepisy dają możliwość zabezpieczenia się przed konsekwencjami przedłużającej się choroby, uniemożliwiającej im osobistą wizytę w banku, o czym wie niewiele osób

04.02.2022

Nowe warunki techniczne dla budynków mogą zablokować inwestycje

Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowymi i teoretycznie lepszymi warunkami technicznymi dla budynków. Problem jednak w tym, że nie zawsze usprawnią one budowę, a wręcz przeciwnie - często ją zablokują. Co gorsza, planowane rozwiązania mogą wywindować ceny nowych mieszkań w górę - biją na alarm deweloperzy, architekci oraz eksperci rynku nieruchomości.

04.02.2022

Polska i Czechy podpisały porozumienie w sprawie kopalni Turów

Premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali w czwartek międzyrządową umowę w sprawie funkcjonowania kopalni węgla brunatnego Turów. Umowa przewiduje dokończenie przez Polskę budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego. Jeśli Polska zapłaci 35 mln euro rekompensaty, Czechy wycofają wtedy skargę z TSUE.

03.02.2022

Rzecznik MŚP: nie każdy może kontrolować, czy ceny w sklepie spadły

Podatki i opłaty lokalne Rynek i konsument

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców uważa, że obniżki VAT nie dają w żadnym razie bezpośredniego uprawnienia do wiążącego urzędowego przesądzania czy cena zastosowana przez sprzedawcę jest właściwa, mimo nawoływania społeczeństwa do kontroli cen w sklepach.

03.02.2022

Fundusz Edukacji Finansowej - będą miliony na edukację

Finanse

Fundusz Edukacji Finansowej przejdzie spod nadzoru Rady Edukacji Finansowej do dyspozycji Ministra Finansów. Obecnie dysponuje środkami przekraczającymi 100 mln złotych, z których w praktyce nie można korzystać, ze względu na wątpliwości prawne dotyczące dopuszczalności dokonywania wydatków z tego funduszu.

03.02.2022

Jest projekt - posiadacze polisolokat będą lepiej chronieni przed ryzykiem

Finanse

Szykuje się wprowadzenie ograniczeń i wymogów dotyczących działalności lokacyjnej ze środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, analogicznych do tych, które od lat są stosowane na rynku funduszy inwestycyjnych otwartych. Proponowane regulacje mają zmniejszyć poziom ryzyka inwestycyjnego.

02.02.2022

Ponad 2,8 tys. sprawozdań o terminach płatności przedsiębiorców wpłynęło do MRiT

Rynek Prawo gospodarcze Finanse

Do 31 stycznia br. do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wpłynęło 2878 sprawozdań dotyczących terminów płatności firm w 2021 r. Obowiązek składania sprawozdań wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Celem przepisów jest wyegzekwowanie stosowania reguły fair play w zakresie określania terminów płatności.

02.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski