Przedsiębiorcy sfinansują bazę o odpadach

Środowisko

Ministerstwo Środowiska zaproponowało stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wpływy...

04.12.2017

Po zmianie prawa więcej firm bankrutuje

Po trzech kwartałach liczba przedsiębiorstw objętych upadłością i restrukturyzacją zwiększyła się o 14 proc. To może wydawać się zaskakujące, bo polski PKB rośnie szybko.

04.12.2017

Raczej pozytywne opinie o projekcie dot. uproszczeń dla firm

Małe i średnie firmy

Eksperci podatkowi pozytywnie oceniają zmiany zawarte w projekcie dot. uproszczeń dla firm, zwłaszcza próbę ograniczenia zatorów płatniczych. Mają też wątpliwości, w tym związane z terminem wejścia w...

02.12.2017