Zarządzenie Główny Pełnomocnik Rządowy ds Podatku Gruntowego z dnia 31 grudnia 1947 r. w...

28.02.1948 Określenie kategorii podatników i warunków pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.

Zarządzenie Główny Pełnomocnik Rządowy ds Podatku Gruntowego z dnia 15 października 1947...

01.11.1947 Tryb postępowania przy poborze i egzekucji podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1947 r. o wprowadzeniu publicznej...

28.10.1947 Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w całości w mieście Bydgoszczy oraz wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Nowym Tomyślu.

Zarządzenie Główny Pełnomocnik Rządowy ds Podatku Gruntowego z dnia 15 grudnia 1947 r. w...

15.10.1947 Warunki uiszczenia podatku gruntowego w ziemiopłodach owsem zamiast żytem oraz określenie równoważnika zamiennego owsa za żyto.

Zarządzenie Minister Leśnictwa z dnia 30 listopada 1947 r. w sprawie Współdziałanie...

30.11.1947 Współdziałanie organów administracji lasów państwowych z władzami administracji ogólnej, w zakresie dotyczącym ochrony lasów nie stanowiących własności Państwa.
1    26  27  28  29  30    30

Zmiany w prawie

Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021